Ei Electronics informuje o przejściu na emeryturę współzałożyciela i dyrektora dr Mike’a Byrne’a.

Dr Mike Byrne przez 44 lata był szefem działu badań i rozwoju w firmie Ei Electronics. To jemu można przypisać min. opracowanie pierwszych czujników dymu Ei Electronics w latach siedemdziesiątych – czujnik Ei100B jest w produkcji do dziś.

Dowiedz się więcej: https://www.eielectronics.com/ei-electronics-marks-retirement-of-co-founder-and-director-dr-mike-byrne/