Ei Electronics otrzymało certyfikację BSI zgodną z międzynarodowymi standardami

Zespół Ei przeszedł pierwszy audyt i zwiększa partnerską współpracę z Kitemark oraz CE dla swoich produktów.

BSI jest jednostką notyfikowaną, która jest odpowiedzialna za znakowanie produktów Ei Electronics certyfikat Kitemark i CE. W ramach tego procesu BSI odwiedza Ei Electronics dwa razy w roku, aby przeprowadzić intensywne testy produktów i systemów zarządzania ISO9001:2015/14001:2015/ISO45001:2018, które są niezbędne do wykazania stałego zaangażowania firmy w kontrolę jakości produktów i niezawodność, zrównoważony rozwój środowiska oraz zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich zainteresowanych stron.

Pierwszy audyt w zeszłym miesiącu (od momentu kwarantanny Covid-19) sprawdzał, czy elementy zakresu certyfikacji i wymagane normy zarządzania są spełniane przez systemy zarządzania organizacji. Przez Covid-19 kluczowe znaczenie miała koncentracja na zdrowiu i bezpieczeństwie pracowników, co jednak nie wpłynęło na naszą zgodność i zaangażowanie w dostarczanie jakości we wszystkich obszarach działalności.

Na zdjęciu: John Stewart (BSI), Paul Kilbridge (Ei Electronics), Barry O’Donnell (Ei Electronics) i Mary Dempsey (Ei Electronics)