Jak działa czujnik czadu i gdzie go umieścić

Zaczadzenie jest główną przyczyną przypadkowych zgonów spowodowanych zatruciem w Polsce. Czujniki czadu są dostępne, ale musisz zrozumieć, jak one działają i jakie są ich ograniczenia, aby zdecydować, czy potrzebujesz detektora, a jeśli kupisz czujnik, jak go używać, aby uzyskać najlepszą ochronę.

Czym jest tlenek węgla?

Tlenek węgla jest bezwonnym, bezsmakowym, niewidocznym gazem. Każda cząsteczka tlenku węgla składa się z pojedynczego atomu węgla połączonego z pojedynczym atomem tlenu. Tlenek węgla powstaje w wyniku niecałkowitego spalania paliw kopalnych, takich jak drewno, ropa naftowa, benzyna, węgiel drzewny, propan czy gaz ziemny. Szkodliwy czad może wyrządzić szkodę, jeśli zostaniemy narażeni na wysoki poziom tlenku węgla w krótkim okresie czasu lub na niższy poziom tlenku węgla w długim okresie czasu, dlatego istnieją różne rodzaje czujników w zależności od sposobu pomiaru poziomu tlenku węgla.

Jak działają czujniki czadu?

Czujniki czadu uruchamiają alarm na podstawie nagromadzenia się tlenku węgla w czasie. Detektory mogą być oparte na reakcji chemicznej powodującej zmianę koloru, reakcji elektrochemicznej, która wytwarza prąd uruchamiający alarm lub na czujniku półprzewodnikowym, który zmienia swoją oporność elektryczną w obecności CO. Większość detektorów tlenku węgla jest zasilana z sieci 230V AC. W przypadku awarii sieci zasilającej, wbudowane 10-letnie ogniwa litowe zapewniają do 3 miesięcy zasilania w przypadku bezprzewodowej instalacji RF lub do 6 miesięcy w każdym innym przypadku. Dostępne są modele, które oferują zapasowe zasilanie bateryjne takie jak Ei207D lub Ei207.

Gdzie należy umieścić czujnik czadu?

Ponieważ tlenek węgla jest nieco lżejszy od powietrza, a także dlatego, że można go znaleźć z ciepłym, wznoszącym się powietrzem, czujniki czasu powinny być umieszczone na ścianie około 1,5 m nad podłogą. Detektor może być również umieszczony na suficie. Nie należy umieszczać czujki bezpośrednio przy lub nad kominkiem lub urządzeniem wytwarzającym płomień. Czujnik czadu należy trzymać z dala od zwierząt domowych i dzieci. Każde piętro wymaga osobnego detektora. Jeśli kupujesz jeden detektor tlenku węgla, umieść go w pobliżu miejsca do spania i upewnij się, że alarm jest wystarczająco głośny, aby Cię obudzić.

Przy podejmowaniu decyzji o zakupie czujnika czadu należy wziąć pod uwagę nie tylko liczbę i rodzaj źródeł tlenku węgla, ale także konstrukcję budynku. Nowszy budynek może mieć bardziej szczelną konstrukcję i może być lepiej izolowany, co ułatwia gromadzenie się tlenku węgla. Warto zapoznać się z ofertą czujników czadu dostępną pod linkiem: https://www.eielectronics.pl/produkty/czad/